تاريخ : دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ | 12:17 | نویسنده : افغان
متن سرود به زبان پشتودا وطن افغانستــــان دی           دا عزت د هر افغــــان دی

کور د سولی کور د تــوری           هر بچی یی قهرمــان‌ دی

دا وطن د تولو کـــــور دی           د بلوچـــــو د ازبـکـــــــــــو

د پشتون او هـــــزاره وو             د ترکمنــــــو د تاجکــــــو

ورسره عرب، گوجــر دی            پامیریان، نورستانیــــــــان

براهوی دی، قزلباش‌دی             هم ایماق، هم پشه ییان

دا هیواد به تـــــل زلیژی             لکه لمر پرشنه آسمـــان

په سینه کی دآسیا به              لکه زره وی جاویـــــــدان

نوم د حق مودی رهبـر              وایو الله اکبر وایو الله اکبرترجمه فارسی دری


این کشور افغانستان است             این عزت هر افغان است

میهن صلح، جایگاه شمشیر            هر فرزندش قهرمان است

این کشور میهن همه‌است             از بلوچ، از ازبکها

از پشتون، هزاره‌ها                       از ترکمن و تاجیکها

هم عرب و گوجرها                        پامیری، نورستانیها

براهویی است و قزلباش                 هم ایماق و پشه‌ئیان

این کشور همیشه تابان خواهد بود     مثل آفتاب در آسمان کبود

در سینهٔ آسیا  مثل قلب جاویدان


نام حق است ما را رهبر         


می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر

 


ترجمه انگلیسی


This land is Afghanistan,


    it is (the) pride of every Afghan


    The land of peace, the land of sword,


    its sons are all brave


    This is the country of every tribe,


    Land of Baluch and Uzbeks


    Pashtuns and Hazaras,


    Turkmen and Tajiks


    With them, Arabs and Gujjars,


    Pamirian, Nuristanian


    Brahawi,


    and Qizilbash, also Aimaq and Pashai


    This land will shine for ever,


    like the sun in the blue sky


    In the chest of Asia,


    it will remain as heart for ever


    We will follow the one God


    We all say, «God is greatest!»,


    we all say, «God is greatest!» 
  • قالب بلاگفا
  • نوکیا اس ام اس